• Telefonnummer: 86 40 56 88
  • Email: ferie@venueholidays.dk

Bestillingsbetingelser

Din booking 

 

KONTRAKTEN

De følgende regler og betingelser, sammen med bookingbekræftelsen/fakturaen, repræsenterer kontrakten mellem kunden og Venue Holidays. 
Disse regler og betingelser gælder ikke for 2020/2021 ferier som er blevet overført til 2022 eller kreditnotaer udstedt il y af aflyste 2020/2021 bookinger. For disse ferier gælder regler og betingelser udstedt på tidspunktet for bookingen eller udstedelsen. 
Kontrakten er underlagt Engelsk lovgivning og de engelske love vil have eksklusivt retsområde. 
På denne side vil ordene “De” og “Deres” referere til dig, kunden og ethvert medlem af jeres fællesskab. Ordene “vi” og “vores” refererer til Venue Holidays.
Når De bestiller en rejse online, via telefon, e-mail, går vi ud fra at De har læst og accepteret disse bestillingsbetingelser og anden vigtig information i vores brochure eller på vores hjemmeside. 
CLASSIC er vores tidsløse service igennem de sidste 35 år, vi tilbyder vores egne enheder på udvalgte campingpladser i Frankrig, Italien og Spanien.
CHOICE er vores partnerskabs med Kelair Campotel og individuelt udvalgte campingpladser, for at give jer et ekstra valg. 
Venue Holidays er handelsnavnet på Venue Holidays Ltd (Firma registreringsnummer 2201903). Vores handelsadresse er 1 Norwood Street, Ashford, Kent, TN25 5EU, UK. Telefonnummer 0044 1233) 629950 og e-mail info@venueholidays.com
Hvor vi kun leverer indkvartering, er vores ansvar til Dem begrænset til vores brug af rimelig viden og kunnen i valget af vores leverandører. 
 

INFORMATION OG PRISER 

Vi har gjort alt for at sikre at informationerne og priserne på vores hjemmeside og i ethvert markedsføringsmateriale som vi udgiver er korrekte. Vores hjemmeside oplysninger vil blive ajourført, så snart vi bliver gjort opmærksom på nogle ændringer. Dog, er vi ikke ansvarlige for eventuelle ændringer, udeladelser eller fejl i vores brochure eller på vores hjemmeside.
Vi forbeholder os retten til at hæve eller sænke prisen på usolgte rejser til enhver tid. 
Hvis en ferie er blevet forkert prissat af vores bookingsystem og hvor denne prissætningsfejl burde være indlysende for Dem, forbeholder vi os ret til at afvise eller annullere bookingen. De får mulighed for at tage ferien til den korrekte pris eller at annullere ferien, med en fuld refusion af alle betalinger lavet til os. 
Ud over ovenstående, garanterer vi at der ikke vil opkrævet ekstra på allerede bekræftede bookinger.
Ethvert specialtilbud eller reklamefremstød kan trækkes tilbage til hver en tid og restriktioner er gældende. 
 

LAV EN BOOKING

Vi tilbyder fleksible ankomst og afrejsedage, med faste ikke-ankomst/afrejse dage om ugen på visse campingpladser. Vi forbeholder os retten til at pålægge ledigheds restriktioner, og skal have et minimum ophold reglement på hver campingplads. 
Lad venligst være med at lave nogle rejseplaner før vi har bekræftet Deres booking. 
For at tjekke ledighed og priser, eller for at lave en booking, besøg da venligst vores hjemmeside www.venueholidays.com eller kontakt vores kontor direkte. Hvis De ikke kan finde den ferie De ønsker online, er det bedst at tjekke med vores kontor for at finde den ferie der passer bedst. Se venligst vores hjemmeside for åbningstider. 
Vi booker ikke andre rejseydelser på Deres vegne. Vi er ikke ansvarlige for tab af nydelse eller udgifter De måtte have med enhver transportudbyder, forsinkelser, aflysninger eller andet.
 

BETALINGER

Et depositum på kun kr. 750 eller 10% (hvad der end er lavest) af den totale pris på ferien på bookingtidspunktet. Der skal ikke betales mere end dette før 6 uger inden ankost. Vi accepterer betaling via kontooverførsel. Venue Holidays opkræver ikke gebyr for bankoverførsler. 
Vores kontooplysninger er: Barclays Bank, 66 High Street, Ashford, Kent TN24 8TL, Storbritannien, IBAN:  GB92 BUKB 2002 6258 0355 44, SWIFT: BUKBGB22
Betalinger til Venue Holidays bedes venligst mærkes med Deres booking nummer. 
Når De har indbetalt depositum, vil en kontrakt eksistere imellem Dem og os. De garanterer at De har bemyndigelse til at acceptere, og accepterer bookingbetingelserne og udfører kontraktens vilkår på vegne af alle medlemmer af Deres selskab. Vær venlig at tjekke al Deres dokumentation vi giver Dem, og kontakt os omgående hvis De har nogle spørgsmål. Hvis ikke De tjekker Deres dokumenter ved modtagelse, kan vi ikke gøres ansvarlige for eventuelle fejl og mangler.
Vi skal modtage betaling af restbeløbet senest 6 uger før Deres ferie hvilket er defineret som dagen for ankomst på Deres første campingplads som står på Deres bookingbekræftelse/faktura. Vi sender ikke påmindelser. Hvis vi ikke har modtaget restbeløbet til den tid, forbeholder vi os ret til at aflyse Deres ferie og beholde depositum. 
Hvis De bestiller Deres ferie mindre end 6 uger før jeres ferie, skal De betale hele beløbet når De booker. Last-minute ferier kan kun betales med Kreditkort. 
Tæt på Deres ferie, vil vi sende Dem en Ferie Voucher, inkluderende en Ferie Guide til Deres campingplads(er). Disse informationer kan også downloades ved at bruge Deres online konto. 
 

AFBESTILLING AF DEM

Hvis De ikke har mulighed for at tage på Deres ferie og ønsker at overgive den til en anden familie, vil vi opkræve Dem et administrationsgebyr på kr. 635 plus eventuelle ændringsgebyrer eller stigende udgifter opkrævet af 3. mand involveret i kontrakten. Denne overgivelse kan kun ske hvis den nye familie er en passende kunde og vi forbeholder os retten til at afvise overgivelsen med enhver begrundelse. Hvis De ønsker at afbestille Deres ferie, skal de hurtigst muligt kontakte os skriftligt. Regnet fra den dato, hvor den skriftlige afbestillingsopfordring modtages på vort kontor, vil følgende afbestillingsomkostninger blive påregnet. Tallene skal ses som procent af den totale feriepris (uden ændringsgebyrer):
 
Mere end 56 dage inden ferien    25%
  29 – 56 dage               50%
  15 – 28 dage                 70%
    7 – 14 dage                                     90%
Mindre end 7 dage inden ferien    100% 
 
Vi tilråder kraftigt, at De tegner Deres egen passende rejseforsikring, som inkluderer afbestillingsdækning. Vi er ikke ansvarlige for tab eller skuffelser som De måtte få som følge af, at De ikke er tilstrækkelig forsikret. 
 

ÆNDRINGER FORETAGET AF DEM

Efter booking bekræftelse, hvis nogle af detaljerne i bookingen skal ændres, kontakt os da så snart som muligt. Vi vil gøre hvad vi kan for at imødekomme Deres ønske, men kan ikke garantere at det vil kunne lade sig gøre. Et kr. 225 gebyr gælder for hver eneste ændring af en booking oplyst til os. De vil også blive opkrævet ændringsgebyrer og/eller øgede udgifter pålagt af tredjemand, for service bestilt på Deres vegne. De vil også blive opkrævet omkostninger som kan opstå ved ændring af Deres bestilling hos os fx ændring lavet til Deres booking af indkvartering hos os, fx indkvartering/campingplads opgradering. 
Hvis De reducerer antallet af nætter på den oprindelige booking, eller accepterer en mindre enhed eller anden campingplads, vil De stadig skulle betale for hele ferien som oprindelig booket.
Hvis startdatoen på Deres ferie flyttes mere end 7 dage, vil den originale booking blive betragtet som afbestilt, og vores standard afbestillingsregler vil være gældende. Det er ikke muligt at ændre Deres feriedatoer senere end 28 dage før ankomst. 
Hvis vi ikke kan imødekomme Deres ønsker om ændring af ferien og De ikke ønsker at fortsætte Deres ferie, vil Deres booking blive afbestilt og standard afbestillingsreglerne gælder.
Vi forbeholder os ret til at afvise enhver ændring til Deres booking.
Vær venligst opmærksom på at det ikke er muligt at ændre Deres Classic booking til et Choice produkt, og omvendt, hvis De ønsker at gøre dette, vil Deres originale booking blive betragtet som en afbestilling og de gængse afbestillingsomkostninger vil være gældende.  
 

DERES GRUPPE OG ANSVAR

Af respekt for vore enheder, inkluderer vores Classic standardpakke 1 bil og op til 6 personer. Dette kan variere for vores Choice enheder. For selskaber større end 6 personer (hvor tilladt), vil ekstra personer koste kr. 100 pr. person pr. nat og vil blive tillagt prisen + evt. yderligere omkostninger. Ikke alle campingpladser tillader mere end 6 personer pr. pitch, uanset størrelsen af enhed. På hver campingplads side vil vi anføre maksimum antal personer tilladt pr. enhed på den enkelte campingplads. 
Enhver person under alderen 18 som tager på ferie med Dem og ikke rejser med begge forældre eller værger, skal medbringe skriftlig tilladelse fra personen(personerne) som har forældremyndigheden (fx. forældre eller værger). Find yderligere information her: http://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/boern-unge-pensionister-paa-rejse/
Alle vores enheder skal bebos af myndige voksne personer, i hele perioden. De beskrevne campingpladser egner sig ikke til grupper af unge mennesker (under 25 år), og derfor vil bookinger af en sådan art ikke blive accepteret. Som en generel reget accepterer vi ikke grupper af ikke beslægtede grupper i mere end 1 enhed af indkvartering. Hvis De har den mindste tvivl, skal De oplyse os på bookingtidspunktet, sammensætningen af Deres gruppe, eller risiker at blive nægtet adgang til campingpladsen. 
Kun de gæster booked ind hos os, har adgang til campingpladsen. Hvis De eller Deres rejsefælder får en smitsom sygdom, kan De blive bedt om at forlade campingpladsen. I disse tilfælde vil der ikke blive udstedt refusion. 
De er ansvarlig for opsynet og den generelle opførsel og sikkerhed af alle mindreårige som er i Deres selskab, især hvor der er risiko for farer fx. i swimmingpools, åbent vand, veje, campingplads underholdning og bevilligede barer hvor forældre overvågning kræves. Vi er ikke ansvarlige for mangel på morskab eller afbrydelse af Deres ferie, som skyldes fejlinformation fra Deres side under bestillingen. Nogle campingpladser og/eller enheder er ikke egnede for personer med gangbesvær. Hvis, De er i tvivl, så spørg os når De booker. 
 

ÆNDRINGER TIL DERES FERIE LAVET AF OS 

Vi kan lejlighedsvis blive nødt til at lave ændringer eller afbestille Deres booking, og vi forbeholder os retten til at gøre dette til enhver tid. 
Ændringer. Hvis vi laver store ændringer i Deres ferie, vil vi informere Dem så hurtigt som muligt hvis der er tid før Deres ankomst. 
Afhænging af ledighed, vil De have mulighederne at De kan acceptere ændringerne eller booke en alternative ferie der er ledig hos os (med den betingelse at De vil betale os for enhver stigning i prisen på Deres ferie, og at vi vil betale Dem for ethvert prisfald i Deres ferie); eller opnå enighed om at annullerer kontrakten med en refusion af alle penge betalt af Dem til os som en del af kontrakten. I nogle tilfælde kan vi betale Dem en kompensation (se nedenfor). 
Disse muligheder ælder ikke for små ændringer, som inkluderer, men ikke er betinget af: Ændring af indkvartering på same campnigplads til en højere standard, midlertidig tilbagetrækning af faciliteter eller sæsonmæssige variationer i faciliteter.
Aflysning. I det usandsynlige tilfælde, at vi er nødt til at annullere Deres ferie, vil vi foretage en tilbagebetaling af alle beløb, som De har betalt til os som en del af kontrakten. eller hvor det er muligt, tilbyde Dem en alternativ indkvartering og / eller campingplads af samme eller højere standard. Hvis De vælger at acceptere en alternativ indkvartering og / eller campingplads med en lavere standard, refunderer vi prisforskellen. I nogle tilfælde kan vi betale Dem en kompensation (se nedenfor).
Vi er ikke ansvarlige for eventuelle skuffelser, omkostninger opkrævninger som bliver pålagt Dem i forbindelse med andre arrangementer og aftaler, som De har indgået med andre leverandører under særskilte kontrakter.
Kompensation. Hvis vi foretager en større ændring eller afbestiller Deres ferie, kan vi betale erstatning som beskrevet nedenfor:
Over 56 dage før ferie 0%, 29 - 56 dage 10%, 15 - 28 dage 15%, mindre end 15 dage 20%.
Vi betaler ikke den ovennævnte kompensation, hvor den store ændring eller annullering opstår på grund af usædvanlige og uforudsete omstændigheder eller begivenheder uden for vores kontrol.
 

BEGIVENHEDER UDEN FOR VORES KONTROL 

Vi påtager kun ansvaret for de feriearrangementer, direkte under vor kontrol. Vi accepterer ikke ansvar for skade, tab af feriedage eller udgifter for Dem, som er indeholdt i begrebet “force majeure”, handlinger foretaget af Dem eller handlinger af tredje part udenfor Venue Holidays kontrol.
”Force majeure” vil inkludere handlinger, trusler eller konsekvenser af krig, optøjer, industrielle aktioner, vejblokader, natur, nuklear eller menneskeskabte katastrofer, brand, ugunstige vejrbetingelser, udbrud af sygdom, epidemier eller pandemier, lukning af havne eller lufthavne, forsinkelser ved told og immigrationsposter, andre rejseforsinkelser og handlinger foretaget af regering, regionale eller lokale myndigheder. Denne liste er ikke endelig. 
I tilfælde hvor vi ikke er ansvarlige, vil De ikke være berettiget til refusion eller eventuelle andre omkostninger som De har haft på grund af forstyrrelsen. 
 

VORES ANSVAR TIL DIG

Hvor vi kun leverer indkvartering, er vores ansvar til Dem begrænset til vores brug af rimelig viden og kunnen i valget af vores leverandører.
Vi kan acceptere ansvar, hvis nogen af de tjenester, vi har aftalt at levere i kontrakten, ikke udføres rimeligt af os eller vores medarbejdere.
Vi forbeholder os retten til at afvise en booking, eller ændring af en booking for enhver grund.
Hvis vi på nogen måde er ansvarlige, begrænser vi det beløb, vi skal betale Dem, op til maksimalt dobbelt prisen for din indkvatering. Denne grænse gælder ikke tilfælde med død eller skade. 
Venue Holidays er kun ansvarlige for rejseaftaler booket af os. Hvis Deres transportudbyder aflyser eller ændrer Deres booking, er Venue Holidays ikke ansvarlige for nogen ændring i Deres ferieplaner og der vil ikke blive givet refusion for mistede dage. 
 
 

Generel information 

 

DATABESKYTTELSE 

Læs venligst den fulde Venue Holidays privatlivspolitik: https://www.venueholidays.com/DK/privacy_policy En printet kopi kan blive tilsendt Dem ved anmodning. Send venligst mail til:
dataprotectionmanager@venueholidays.co.uk  
Venue Holidays Ltd er Deres datastryng og overholder 1988 Data Protection Act (DPA), Privacy and Electronic Communications Regulations 2003 (SI 2003/2426) (Privacy Regulations) og General Data Provisions Regulations 2018 (GDPR).
For at kunne benytte vore servicer, er det nødvendigt for os at få bestemte oplysninger om Dem og Deres medrejsende. Disse detaljer kan inkludere navn og fødselsdato på alle der rejser, tlf. nr., postadresse, e-mailadresse, specifikke helbredsoplysninger og anden information som er nødvendig for at færdiggøre Deres ferie booking. Strenge forholdsregler er istandsat for at beskytte Deres personlige data.
Vi vil bruge Deres personlige data til:
Behandlingen af betalinger, som kan omfatte opgivelse af oplysninger på anmodning af kreditoplysningsbureauer for at udføre identifikation og bekæmpe svig. 
For at gøre enhver ferie eller rejsearrangementer, De har bestilt med tredjeparts leverandører såsom campingpladser. Nogle af disse leverandører kan operere uden for EØS. 
At påtage os vores juridiske ansvar at udlevere dine personlige oplysninger til offentlige myndigheder på forespørgsel f.eks. Told og Udlændingeservice.
At oprette og offentliggøre kundeanmeldelser og tilfredshedsgrader via en ekstern dataprocessor.
Vi mener, at vi har en legitim interesse for at anvende dine kundedata med det formål, at poste dig vores feriebrochure til næste sæson. Dog, kan du fravælge dette via din online konto eller ved at informere os via post, e-mail eller telefon. Eventuelle marketing e-mails, som vi sender dig, vil indeholde en "afmeld" indstilling i meddelelsen.
 

HELBREDS OG REJSEDOKUMENTER

Det er Deres ansvar at være i besiddelse af alle påkrævede rejsedokumenter og/eller helbredsdokumenter og sikre Dem, at De og Deres rejsefælder har den tilstrækkelige personlige rejse eller køretøjsforsikring til jeres ferie.  
Du skal kontrollere pas- og visumkravene med landets ambassade, som du skal besøge eller/og rejse igennem. Alle medlemmer af Deres rejsegruppe (børn inklusive) skal have et gyldigt pas. Hvis Deres pas snart skal fornyes, så ansøg så tidligt som muligt.
Husk også det blå sygesikringsbevis som skal benyttes ved hospitalsophold i Sydeuropa. Det blå sygesikringsbevis bestilles ved Deres kommune. 
De kan tegne en Rejseforsikring hos Deres eget forsikringsselskab. 
EU indbyggere tilrådes at medbringe et gyldigt EU sygesikringskort (EHIC), som tilbyder gensidig behandling i EU.
Dette kort er gratis for alle som har et gult sygesikringsbevis, og skal fornyes hvert 5. år. Kortet udstedes af borgerservice eller på borger.dk. Kortet er ikke et alternative til en rejseforsikring, og dækker ikke privatbehandling og andre udgifter, så tjek inden De kommer i behandling. Vi anbefaler at De rejser med både EHIC (hvis De er en EU indbygger) og en gyldig rejseforsikring tegnet hos Deres forsikringsselskab. Vi anbefaler på det kraftigste at du tegner en passende rejseforsikring som indeholder afbestilling, eller en klausul som dækker jeres ferieudgifter, hvis du eller et medlem af din gruppe skulle få Covid-19 enten før afrejse eller under jeres ferie. 
Up-to-date rejseinformation kan findes hos Udenrigsministeriet på http://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/
 

HJEMREJSETRANSPORT 

Det gule sundhedskort dækker sygebehandling for Dem eller Deres familie på rejsen, men siden 2008 ikke hjemtransport - kun i tilfælde af dødsfald. Det dækker ikke, hvis De er nødt til at rejse hjem, fordi en i familien bliver syg eller dør. For sådan en dækning skal De have en hjemrejseforsikring. 
Efter det gule sundhedskort holdt op med at dække hjemrejser ved ulykke eller sygdom, kan De risikere at få en meget stor regning. Så den allermest skrabede dækning, De som minimum bør have, er en hjemrejseforsikring. Hjemtransport med et ambulancefly kan koste op imod kr. 150.000, hvis De rejser inden for Europa, så derfor er det en rigtig god ide at tegne en forsikring. 
Kontakt Deres forsikringsselskab for at tegne en sådan forsikring.  
 

KLAGEPROCEDURE

Hvis der skulle opstå et problem i løbet af Deres ferie, kontakt da vores Campingplads Repræsentant med det samme. At De nyder Deres ferie vores prioritet, og i de fleste tilfælde kan vores Campingplads Repræsentant eller område manager hjælpe jer med evt. problemer. Hvis problemet ikke bliver løst, bed venligst vores campingplads repræsentant eller område manager kontakte hovedkontoret for vejledning. 
Hvis Deres klage ikke kan løses lokalt og De ønsker at fremsende en klage til Venue Holidays, skal De gøre det skriftligt inden 28 dage efter afrejse fra campingpladsen, så vi kan undersøge sagen til bunds. Send venligst Deres klage til ferie@venueholidays.dk eller skriv til vores kundeservice afdeling, Venue Holidays, Glesborg Bygade 66, 8585 Glesborg. Medtag alle Deres kundeoplysninger samt detaljerede oplysninger om klagen. Vær venlig opmærksom på at vi kun behandler en klage indsendt til os af Rejselederen på bookingen. Hvis De undlader at følge denne procedure, kan vi have været frataget muligheden for at undersøge og rette op på Deres klage, mens De var på campingpladsen. Dette kan påvirke Deres rettigheder i henhold til denne kontrakt.
Vi tilstræber at løse alle klager direkte med Dem i henhold til vilkårene i disse bookingbetingelser.
 

GLEMTE EJENDELE

Hvis De ønsker at anmelde en glemt ejendel, skal De kontakte vores hovedkontor inden for 7 dage efter afrejse fra campingpladsen. Vi vil tjekke med vores Campingplads Repræsentant om ejendelen er blevet fundet. Efter Deres ønske vil vi sørge for at sende ejendelen til Deres hjemadresse. De vil blive opkrævet, i forvejen, forsendelsesomkostningerne inkl. forsikring (hvis påkrævet) og et kr. 225 gebyr. 
Venue Holidays er ikke ansvarlig for tab af personlige ejendele på noget tidspunkt.
 
 

Campingpladser 

 

GENERELLE FACILITETER

Vi ejer ikke campingpladserne i vores brochure og på vores hjemmeside, og har ingen kontrol over hvordan de er drevet. Alt imens stor omhu er blevet anvendt for at sikre nøjagtighed, kan campingpladserne ændre eller aflyse faciliteter, åbningsdatoer/tider og regulativer til deres egen fordel, til enhver tid. Enkelte faciliteter, er måske ikke åbne, fuldt funktionsdygtige eller kører uden for højsæsonen, og dette er reflekteret af lavere priser. På campingpladssiderne er LS= lavsæson og HS= højsæson. Som hovedregel er højsæsonen juli og august, men dette kan variere. Tjek venligst på bookingtidspunktet om der er nogle aktiviteter eller faciliteter der er vigtige for nydelsen af Deres ferie. 
Nogle faciliteter på campingpladser i Italien lukker dagligt i siesta perioden, normalt mellem kl. 13:00 og 15:00. 
Campingpladserne opkræver gebyr for visse sportsaktiviteter og tjenesteydelser, og De skal selv sørge for at betale for de omkostninger som det medfører at deltage i disse. 
Trådløst internet (WiFi) er normalt en service som De skal betale for og kan måske kun være tilgælgeligt på bestemte områder på campingpladsen.  
 

SWIMMINGPOOLS OG ÅBENT VAND FACILITETER

Brugen af hoved pool faciliteter på campingpladserne er inkluderet i prisen. Der kan blive opkærvet et gebyr for brug af andre service fx sauna.
Swimmingpools på campingpladserne er åbne hele sæsonen, medmindre andet er specificeret på vores hjemmeside. Campingpladserne kan vælge ikke at åbne pool området hvis forespørgslen ikke er stor nok, eller hvis vejrforholdene er dårlige. Med mindre det er skrevet er campingpladsernes pools ikke opvarmede.
Pool regulativer varierer og som sikkerhed, beder vi Dem om at De overholder pladsens swimmingpool og åbent vand regulativer. Campingpladserne forlanger forældreopsyn i og omkring swimmingpoolfaciliteterne og andre åbent vand faciliteter eftersom livreddere ikke er tilsteder på alle tidspunkter.
Alder eller højderestriktioner kan forekomme i nogle pool komplekser, specielt når det handler om vandrutsjebaner og rør. 
Nogle Italienske og Spanske campingpladser forlanger at skal De bruge badehætte. 
Mange Franske campingpladser tillader kun brug af badebukser og forbyder svømmetøj med længere bukseben, fx svømmeshorts.
 

REGLER

De skal gøre Dem bekendt med og overholde reglerne og lovene på campingpladsen. Det forventes også at De tager hensyn til andre kunder. Hvis De deltager i opførsel der kan skade eller genere andre på campingpladsen forbeholder campingpladsens ledelse og Venue Holidays sig ret til at bede Dem og Deres rejsefælder forlade campingpladsen. Under sådanne omstændigheder vil refusion ikke blive udbetalt. Ydermere vil vi ikke betale nogen kompensation eller betale for nogle omkostninger for alternative indkvatering eller rejse for Deres gruppe.
De fleste campingpladser forlanger rom om natten med normal start mellem 22:00 og 23:00, og sluttidspunkt mellem kl. 07:00 og 08:00; og i Italien ro i siestaperioden. I disse perioder skal støj holdes på et minimum. Campingpladsen lukker deres bomme og forbyder bilkørsel om natten og i siestaperioden og De vil ikke kunne køre ind eller forlade campingpladsen i Deres bil i de perioder. 
Nogle campingpladser udleverer bomkort til adgang for bilerne og/eller personlige identitetsarmbånd. De kan blive opkrævet et kontant depositum for dem, som ikke bliver refunderet hvis tabt. Det personlige identitetsarmbånd skal bæres under hele Deres ophold.
 

TURIST SKAT

Turist skat skal betales på de fleste campingpladser, og det vil blive opkrævet på to måder. Det kan blive lagt til Deres faktura og derefter blive betalt på Deres vegne af os. Alternativt vil det blive opkrævet omgående ved ankomst til campingpladsen. Se vores hjemmeside for at se hvilken betalingsmåde der skal benyttes på campingpladsen De har booket. Hvis De skal betale turistskatten til campingpladsen, sørg da venligst for at have pengene parat ved ankomst. De gældende turist skat rater for hver campingplads er beskrevet på vores hjemmeside, men disse rater kan ændres til enhver tid. 
 

LINNED SERVICE

Linned, linned til weekendseng, strandhåndklæder og bademåtter skal bestilles senest 3 uger før ankomst og er afhængig af ledighed. 
 

BABYPAKKE

Babypakke skal bestilles senest 3 uger før ankomst, og er afhængig af ledighed. Babysengen kan ikke altid stå i forældre soveværelset, og i disse tilfælde er det nødvendigt at placere den i alrummet.
 

EKSTRA BIL

En ekstra bil er tilladt på enkelte campingpladser og campingpladsens kan opkræve gebyr for dette. Det er Deres ansvar at betale dette gebyr til campingpladsen. På nogle campingpladser skal den ekstra bil parkeres udenfor campingpladsen. De skal på bookingtidspunktet gøre os opmærksom på om De medbringer en ekstra bil. 
 

MINITELT 

På udvalgte campingpladser, er det muligt at opstille Deres eget minitelt på Deres pitch. Nogle gange vil campingpladsens opkræve Dem ekstra for dette. De skal sørge for at både minitelt og bagage opholder sig inden for Deres pitch. Vi stiller ikke minitelt til rådighed. 
 

KÆLEDYR

Kun Classic ferier: Kæledyr er kun tilladt i telte på enkelte campingpladser (se campingpladssiderne) og vi opkræver et gebyr på kr. 225 til skadesforsikring pr. kæledyr pr. ferie. Campingpladserne kan også opkræve yderligere gebyr. 
Restriktioner kan blive pålagt Deres kæledyr. Nogle campingpladser tillader måske ikke mere end et kæledyr pr. telt. De skal informere os på bookingtidspunktet hvis de medbringer et kæledyr, eller risikere at det resultere i, at De bliver nægtet adgang til campingpladsen og enheden. 
Forskellige kæledyrsregler kan være gældende ved vores campingplads partnere iv ores Choice program og ikke alle accepterer kæledyr.
 

SKADESFRITAGELSE

Kun Classic ferier: Hvis De lave en skade på en af vores enheder under Deres ophold, skal de fuldt erstatte Venue Holidays for skaden har forvoldt inden udgangen af Deres ferie hvis skaden er opgjort til den tid, eller så hurtigt som muligt den er opgjort hvis senere. 
Venue Holidays tilbyder et kr. 200 ikke-refunderbart friskade gebyr, som dækker for enhver skade forvoldt af uheld på vores udstyr og enheder. 
 

ANKOMST OG AFREJSE

Dette er en Kør-Selv-Ferie og det er Deres ansvar selv at planlægge Deres rejserute og sikre at Deres bil er funktionsdygtig og tilstrækkelig forsikret i de lande som De rejser. Sørg venligst for at Deres kørekort er gyldigt i de lande som De rejser til. Der gives ikke refusion for ubrugt enhed, hvis Deres køretøj bryder sammen, eller hvis De oplever forsinkelser af enhver art. 
 
Hvis du har booket en Classic ferie: Ankomst skal ske mellem kl. 16:00 og 19:00 på campingpladsen, og vi er ikke ansvarlige for skuffelser, tab af nætter eller ekstra udgifter hvis De ankommer efter dette tidspunkt. Hvis vores campingplads repræsentant ikke er ved Venue Holidays’s reception på det tidspunkt, er det meget sandsynligt at de er ved at vise andre gæster til rette i deres enhed. I dette tilfælde råder vi Dem til at vente ved Venue Holidays’s reception. Hvis De ankommer før kl. 16:00, bedes De henvende dem til vores campingplads repræsentant på campingpladsen ved ankomst. Vi kan dog ikke garantere at enheden er klar til Dem før kl. 16:00. Selvom vi gør alt hvad vi kan, kan vi ikke garantere at vores Campingplads Repræsentant er tilstede efter kl. 19:00 og ikke alle campingpladser tillader tidlig eller sen ankomst. Vi forbeholder os retten til at opkræve et gebyr for sene ankomster til en pris af kr. 100 pr time (eller del af en time) efter kl. 19:00.
Kunder der flyver, skal informere os om Deres ankomsttider. 
Hvis De ikke ankommer den dag der står på Deres Ferie Voucher, skal De informere os om Deres nye ankomsttidspunkt senest til middag på den efterfølgende dag. Hvis ikke det er tilfældet, vil bestillingen blive betragtet som annulleret. Vær venligst opmærksom at vi på udvalgte campingpladser har ikke-ankomst/afrejse dage (se hjemmesiden), hvor der ikke vil være en campingplads repræsentant tilstede på campingpladsen til at møde Dem. 
På afrejsedagen skal Deres enhed forlades senest kl. 10:00. Det er Deres ansvar at efterlade Deres enhed og udstyr rent og tilfredsstillende, så følgende opgaver skal laves inden kl. 10:00 på afrejsedagen:
-Alle gryder, pander, service og køkkenudstyr vaskes op og stilles korrekt på plads.
-Alle borde og stole uden for tørres af og stilles pænt.
-Alle skraldespande tømmes og rengøres. 
-Grillen rengøres og kul fjernes.
-Toiletter, bade og vaske rengøres i mobilehomet.
-Lejet sengetøj efterlades på sengene og lejede håndklæder efterlades på tøjstativet. 
-Alle overflader rengjort og gulvet fejet.
De skal arrangere med vores Campingplads Repræsentant at De skal tjekke enheden inden kl. 10:00 på Deres afrejsedag. Vi forbeholder os retten til at opkræve kr. 400 hvis ikke Deres enhed ikke er efterladt i tilfredsstillende stand. Vi forbeholder os retten til at opkræve Dem et rengøringsgebyr ved ankomst for at dække enhver rengøringsudgift. Vi forbeholder os retten til at gå ind i enheden på afrejsedagen efter kl. 10:00 for at klargøre til næste gæst.
 
Hvis De har booket en Choice ferie: Ankomst og afrejsetidspunkter vil stå på Deres Ferie Voucher. 
Et €100 kontant depositum vil blive opkrævet ved ankomst af vores campingplads partner Kelair Campotel. Dette vil normalt blive refunderet ved afslutningen af dit ophold, forudsat at boligen er afleveret i samme rene stand, som den blev modtaget.
Andre Choice partnere kan have en anden ankomstprocedure.
 

DERES ENHED 

Når de booker, accepterer De samtidig den enhed som udlejes til Dem af vores Campingplads Repræsentant eller vores campingplads partnere, uanset evt. specielle ønsker angivet på bookingtidspunktet eller ved ankomst. 
Det er Deres ansvar at passe på enheden og udstyr under Deres ferie. Det er Deres ansvar at sikre Deres ejendele til enhver tid under opholdet på campingpladsen. Alle ejendele De selv ejer, har lånt eller lejet, skal blive inde på Deres pitch hvorpå Deres enhed står. 
Alle vores enheder er ikke ryger enheder. 
Grill skal stilles i sikker afstand fra alle enheder. Campingpladsens ledelse eller lokale myndigheder kan indføre restriktioner eller helt forbyde brug af grill til enhver tid. 
El radiatorer, og hvor tilgængeligt, vores airconditionanlæg skal bruges på en korrekt og rigtig måde og være slukket når De ikke befinder dem i Deres mobile home. Under brug skal alle døre og vinduer være lukkede. 
Køjesenge er ikke egnet til børn under 6 år, og personer der vejer mere end 75 kg. 
På Camping Ca’ Savio er udgifterne til elektricitet til at køre airconditionanlægget ikke inkluderet i feriens pris, og De skal købe et Climacart fra campingpladsens reception for at bruge aircondition i mobilehomet. Climacard koster €10 eller €20, og gemmensnits omkostningen for brug er €0,50 pr. time. 
Alle oplysninger om enheder kan ses på vores hjemmeside.
 

SPECIELLE ØNSKER

Hvis de måtte ave nogle specielle ønsker angående enhver aspekt af Deres ferie, informer os da venligst på bookingtidspunktet. Vi vil videresende den information til vore campingpladsrepræsentanter eller vores campingplads partnere, som vil gøre deres bedste for at imødekomme Deres ønske(r). Vi beklager, men vi kan ikke garantere specielle ønsker, uanset hvor tidligt bookingen er blevet lavet.  
 

VORES CAMPINGPLADS REPRÆSENTANTER 

Vi ansætter vores egne Campingplads Repræsentanter på de fleste af campingpladserne som er med i vores Classic program.
Vores Campingplads Repræsentant er ansat til at sørge for renligheden og vedligeholdelsen af vore enheder inden jeres ankomst, til at byde Dem velkommen ved ankomst og behandle enhver forespørgsel under Deres ferie. På bestemte campingpladser vil et tredejparts rengøringshold klargøre Deres indkvartering. På campingpladser hvor vi ikke har vores eget personale, vil campingpladsens reception tage sig af Dem under Deres ferie.
Hvis i ikke er tilfreds med standarden af klargørelse af jeres enhed, kontakt da straks jeres Campingplads Repræsentant, eller hvor det er relevant campingpladsens reception, med omgående ved ankomst. Vi vil så derefter om rengøre Deres enhed. 
Vores Campingplads Repræsentant har ikke tilladelse til at deltage i nogen former for kommercielle eller non-kommercielle arrangementer med Dem, og vi accepterer ikke ansvar for skader, ødelæggelse af fornøjelser samt udgifter tilført Dem af sådanne arrangementer.
Vores personale har 1 eller 2 hele dage pr. uge hvor der ingen ankomst eller afrejser er. I tilfælde der ikke en Campingplads Repræsentant til rådighed på disse dage, vil De i forvejen blive informeret om det, og et nødtelefonnummer vil blive udleveret. 
I vores Choice program vil en engelsk talende campingplads repræsentant være ansat af vores partner Kelair Campotel eller på individuelle campinpladser vil receptionspersonale være klar til at assistere Dem. 
 
 

Økonomisk sikkerhed 

 

BOOK MED TILLID

Venue Holidays er medlem af AITO, ABTA og ABTOT. Jeres feriebetaling til Venue Holidays er fuldt beskyttet.
 

ABTA

Venue Holidays er Medlem af ABTA. Når i booker hos et ABTA medlem, kan i forvente høj service standard, rimelige betingelser, rimelige handler og præcis information. ABTA’s strenge optagelseskriterier for Medlemmer, adfærdskodeks, kundehotline og godkendt ADR ordning til at håndtere klager er der alle for at give jer tryghed og fred når i arrangerer jeres rejse. For mere information se www.abta.com
 

AITO

Venue Holidays er medlem af “Association of Independent Tour Operators”. Associationen repræsenterer Storbritanniens førende selvstændige rejsearrangører og tilskynder høj standard af kvalitet og service. Venue Holidays lever efter Associations “Code of Business Practice”, og følger AITO “Quality Charter” som kan ses på www.aito.com. Besøg hjemmesiden for at finde ud af mere om Associationen eller ring 0044 20 8744 9280.
 

ABTOT

”The Association of Bonded Travel Organisers Trust Limited” (ABTOT) giver financiel beskyttelse under “The Package Travel and Linked Travel Arrangements Regulations 2018” for Venue Holidays, og i tilfælde af insolvens, ydes beskyttelse for følgende: 
 
1.ikke fly pakker og
2.fly-inklusive pakker som begynder udenfor EEA, som er solgt til kunder udenfor EEA.  
3.kun indvartering bookinger  
 
ABTOT dækker for tilbagebetaling i tilfælde af at De ikke har rejst endnu, eller hjemrejse, hvis du er i udlandet. Bemærk venligst, at bookinger foretaget uden for EEA kun er beskyttet af ABTOT, når de købes direkte med Venue Holidays
 
I den utænkelige situation at De skulle få brug for hjælp under Deres rejse grundet vores økonomiske fallit, ring da venligst til vores døgnåbne hjælpelinje 0044 1702 811397 og gør opmærksom på at De er kunde i et ABTOT forsikret rejseselskab.
 
De kan læse mere om “The Package Travel and Linked Travel Arrangements Regulations 2018” her: https://www.legislation.gov.uk/uksi/2018/634/contents/made 
 
 
Registeret Addresse: Venue Holidays Ltd. 5th Floor, Ashford Commercial Quarter, 1 Dover Plage, Ashford, Kent, TN23 1FB, United Kingdom.